CONFIGURACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’IMATGES

Amb cada any que passa, les escoles tenen més ordinadors. Moltes escoles fins i tot fan projectes amb ordinadors portàtils en què cada alumne té un ordinador. Literalment. Com més aparells hi hagi a l'escola, més feina té el coordinador d'informàtica, perquè aquests aparells han d'estar preparats quan comença el curs escolar. L'època d'instal·lar els ordinadors manualment d'un en un ja és cosa del passat. La majoria dels coordinadors d'informàtica fan servir una imatge, però encara així, crear-la i implementar-la sol requerir força feina. Signpost dona molta importància al servei i per això estem encantats d’ajudar a crear la imatge.

POSSIBILITATS D’IMPLEMENTACIÓ D’IMATGES

Signpost pot fer diversos passos per preparar la imatge al màxim possible i implementar-la a la vostra escola. Així podem informar les escoles sobre les possibilitats i també assistir parcialment o ocupar-nos de tots els elements de les imatges. A la llista següent trobareu una llista amb tots els passos en què podem ajudar

  • Crear imatge
  • Com crear una imatge
  • Enfocat al futur: com engegar amb eficiència
  • Configuració i posada en marxa de WDS (Windows Deployment Server)
  • Configuració i posada en marxa de MDT (Microsoft Deployment Toolkit)
  • Automatització de funcions o programariaddicionals
  • Instal·lar aparells amb imatge
  • Etiquetar aparells per fer-ne un seguiment i identificar-los
  • Lliurament

 

NECESSITEU AJUDA AMB LES IMATGES?

Si voleu saber les possibilitats i els costos corresponents, poseu-vos en contacte amb info@signpostgroup.eu sense compromís perquè us expliquem detalladament què ofereix la implementació d’imatges.